مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند

مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند
سران قوا، جمعی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در عید بزرگ میلاد باسعادت پیامبر اعظم(ص) با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.

مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند

سران قوا، جمعی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در عید بزرگ میلاد باسعادت پیامبر اعظم(ص) با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.
مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند