مستند زخم تازه درباره عاشورای 88 رونمایی شد

مستند زخم تازه درباره عاشورای 88 رونمایی شد
مستند زخم تازه امروز در مراسمی به مناسبت یوم‌الله ۹ دی در دانشگاه تهران رونمایی شد.

مستند زخم تازه درباره عاشورای 88 رونمایی شد

مستند زخم تازه امروز در مراسمی به مناسبت یوم‌الله ۹ دی در دانشگاه تهران رونمایی شد.
مستند زخم تازه درباره عاشورای 88 رونمایی شد