مسمومیت 30 نفر با مونوکسیدکربن در تبریز طی 48 ساعت گذشته

مسمومیت 30 نفر با مونوکسیدکربن در تبریز طی 48 ساعت گذشته
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان‌ شرقی گفت: با توجه به روند کاهش دما شاهد روند افزایشی مسمومیت با مونوکسید کربن هستیم تا جایی که در 48 ساعت گذشته 30 نفر در تبریز با این گاز مسموم شده‌اند.

مسمومیت 30 نفر با مونوکسیدکربن در تبریز طی 48 ساعت گذشته

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان‌ شرقی گفت: با توجه به روند کاهش دما شاهد روند افزایشی مسمومیت با مونوکسید کربن هستیم تا جایی که در 48 ساعت گذشته 30 نفر در تبریز با این گاز مسموم شده‌اند.
مسمومیت 30 نفر با مونوکسیدکربن در تبریز طی 48 ساعت گذشته