مصدومیت ناشی از آتش سوزی برای ۴۳ زائر ایرانی در نجف/ انتقال تمام مصدومین به بیمارستان

مصدومیت ناشی از آتش سوزی برای ۴۳ زائر ایرانی در نجف/ انتقال تمام مصدومین به بیمارستان
سرکنسول ایران در شهر نجف با اشاره به مصدومیت 43 زائر ایرانی در شهر نجف به دلیل حادثه آتش‌سوزی اتصال برق، گفت: تلاش داریم تا یک ساعت آینده اطلاعات دقیقی را در این خصوص ارائه دهیم.

مصدومیت ناشی از آتش سوزی برای ۴۳ زائر ایرانی در نجف/ انتقال تمام مصدومین به بیمارستان

سرکنسول ایران در شهر نجف با اشاره به مصدومیت 43 زائر ایرانی در شهر نجف به دلیل حادثه آتش‌سوزی اتصال برق، گفت: تلاش داریم تا یک ساعت آینده اطلاعات دقیقی را در این خصوص ارائه دهیم.
مصدومیت ناشی از آتش سوزی برای ۴۳ زائر ایرانی در نجف/ انتقال تمام مصدومین به بیمارستان