معارفه اعضای جدید جامعه روحانیت در جلسه امروز انجام شد

معارفه اعضای جدید جامعه روحانیت در جلسه امروز انجام شد
معارفه ۶ عضو جدید جامعه روحانیت مبارز در جلسه شورای مرکزی این تشکل با حضور آیت‌الله موحدی کرمانی انجام شد.

معارفه اعضای جدید جامعه روحانیت در جلسه امروز انجام شد

معارفه ۶ عضو جدید جامعه روحانیت مبارز در جلسه شورای مرکزی این تشکل با حضور آیت‌الله موحدی کرمانی انجام شد.
معارفه اعضای جدید جامعه روحانیت در جلسه امروز انجام شد

لوکس بلاگ