معاون استاندار چهارمحال و بختیاری: مشکلات شوراها در اتاقهای فکر بررسی شود

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری: مشکلات شوراها در اتاقهای فکر بررسی شود
ایرنا نوشت : معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری تشکیل اتاق فکر در شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و استان را ضروری دانست و گفت: حل مشکلات شوراها در گرو بررسی در اتاقهای فکر و همراه با ارائه ایده و راهکار است.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری: مشکلات شوراها در اتاقهای فکر بررسی شود

ایرنا نوشت : معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری تشکیل اتاق فکر در شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و استان را ضروری دانست و گفت: حل مشکلات شوراها در گرو بررسی در اتاقهای فکر و همراه با ارائه ایده و راهکار است.
معاون استاندار چهارمحال و بختیاری: مشکلات شوراها در اتاقهای فکر بررسی شود