معترضان مراقب موج‌سواری ضدانقلاب باشند/ اهتمام مسؤولان به حل سریع مشکلات مردم ضروریست

معترضان مراقب موج‌سواری ضدانقلاب باشند/ اهتمام مسؤولان به حل سریع مشکلات مردم ضروریست
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی اعلام کرد: از معترضان انتظار می‌رود که مراقب موج‌سواری ضدانقلاب باشند و خود با آنها مقابله کنند؛ متقابلاً از مسؤولان محترم نیز انتظار حل سریع مشکلات مردم می‌رود.

معترضان مراقب موج‌سواری ضدانقلاب باشند/ اهتمام مسؤولان به حل سریع مشکلات مردم ضروریست

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی اعلام کرد: از معترضان انتظار می‌رود که مراقب موج‌سواری ضدانقلاب باشند و خود با آنها مقابله کنند؛ متقابلاً از مسؤولان محترم نیز انتظار حل سریع مشکلات مردم می‌رود.
معترضان مراقب موج‌سواری ضدانقلاب باشند/ اهتمام مسؤولان به حل سریع مشکلات مردم ضروریست