معرفی سیروس شفقی بعنوان فرماندار جدید شهرستان کرج

معرفی سیروس شفقی بعنوان فرماندار جدید شهرستان کرج
استاندارالبرز در جلسه شورای اداری استان که همزمان با آیین معارفه فرماندارجدید شهرستان کرج برگزار شد، علاوه بر مرور اولویت های مدیریتی برای اعضای این شورا گفت: در انتخاب نیروها خط کشی قائل نشوید هر چند مدیری که در دولت تدبیر و امید کار می کند باید رویکرد دولت را قبول داشته باشد.

معرفی سیروس شفقی بعنوان فرماندار جدید شهرستان کرج

استاندارالبرز در جلسه شورای اداری استان که همزمان با آیین معارفه فرماندارجدید شهرستان کرج برگزار شد، علاوه بر مرور اولویت های مدیریتی برای اعضای این شورا گفت: در انتخاب نیروها خط کشی قائل نشوید هر چند مدیری که در دولت تدبیر و امید کار می کند باید رویکرد دولت را قبول داشته باشد.
معرفی سیروس شفقی بعنوان فرماندار جدید شهرستان کرج