مقداد: اگر اتحاد صادقانه سوریه و ایران نبود،‌ این پیروزی‌‌ها نبود

مقداد: اگر اتحاد صادقانه سوریه و ایران نبود،‌ این پیروزی‌‌ها نبود
معاون وزیر خارجه سوریه ضمن تمجید از نقش روسیه در حمایت از کشورش، اعلام کرد که اکه اگر اتحاد صادقانه و شرافتمندانه ایران و سوریه نبود، پیروزی‌ها و مقاومت کنونی هم شکل نمی‌گرفت.

مقداد: اگر اتحاد صادقانه سوریه و ایران نبود،‌ این پیروزی‌‌ها نبود

معاون وزیر خارجه سوریه ضمن تمجید از نقش روسیه در حمایت از کشورش، اعلام کرد که اکه اگر اتحاد صادقانه و شرافتمندانه ایران و سوریه نبود، پیروزی‌ها و مقاومت کنونی هم شکل نمی‌گرفت.
مقداد: اگر اتحاد صادقانه سوریه و ایران نبود،‌ این پیروزی‌‌ها نبود