ممنوعیت برگزاری زنگ ورزش مدارس تهران در فضای باز

ممنوعیت برگزاری زنگ ورزش مدارس تهران در فضای باز
در پی بالا رفتن آلاینده های جوی و آلودگی هوا، فعالیت های ورزشی مدارس شهر تهران در فضای باز ممنوع است.

ممنوعیت برگزاری زنگ ورزش مدارس تهران در فضای باز

در پی بالا رفتن آلاینده های جوی و آلودگی هوا، فعالیت های ورزشی مدارس شهر تهران در فضای باز ممنوع است.
ممنوعیت برگزاری زنگ ورزش مدارس تهران در فضای باز