منتقدین سیستم آموزشی «3-3-6» قصد اجرا کردن آن را نداشتند/ کاهش بودجه آموزش و پرورش در ۴ سال گذشته

منتقدین سیستم آموزشی «3-3-6» قصد اجرا کردن آن را نداشتند/ کاهش بودجه آموزش و پرورش در ۴ سال گذشته
وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر 4 هزار دانشجو توسط دانشگاه فرهنگیان جذب شده است که معنای آن میل به تعطیلی است، گفت: آنها که می‌گویند نظام آموزشی 3-3-6 عجولانه انجام شد، می‌خواستند این تغییر هرگز اجرا نشود.

منتقدین سیستم آموزشی «3-3-6» قصد اجرا کردن آن را نداشتند/ کاهش بودجه آموزش و پرورش در ۴ سال گذشته

وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر 4 هزار دانشجو توسط دانشگاه فرهنگیان جذب شده است که معنای آن میل به تعطیلی است، گفت: آنها که می‌گویند نظام آموزشی 3-3-6 عجولانه انجام شد، می‌خواستند این تغییر هرگز اجرا نشود.
منتقدین سیستم آموزشی «3-3-6» قصد اجرا کردن آن را نداشتند/ کاهش بودجه آموزش و پرورش در ۴ سال گذشته