موضع‌گیری مک‌کین در واکنش به اعتراضات در روسیه

موضع‌گیری مک‌کین در واکنش به اعتراضات در روسیه
ایرنا نوشت: سناتور آمریکایی ‘جان مک کین’ با انتقاد از ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه، ایستادگی مردم روسیه برای تحقق حقوق خود را الهام بخش خواند.

موضع‌گیری مک‌کین در واکنش به اعتراضات در روسیه

ایرنا نوشت: سناتور آمریکایی ‘جان مک کین’ با انتقاد از ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه، ایستادگی مردم روسیه برای تحقق حقوق خود را الهام بخش خواند.
موضع‌گیری مک‌کین در واکنش به اعتراضات در روسیه