موفقیت‌های تازه ارتش سوریه در غرب دمشق؛ مسئول النصره: گروههای معارض ما را تنها گذاشتند

موفقیت‌های تازه ارتش سوریه در غرب دمشق؛ مسئول النصره: گروههای معارض ما را تنها گذاشتند
ارتش سوریه و نیروهای متحد در حالی به عملیات خود در غوطه های شرقی و غربی دمشق ادامه می‌دهند که تروریست‌های جبهه النصره در منطقه بیت جن در محاصره قرار گرفته‌اند.

موفقیت‌های تازه ارتش سوریه در غرب دمشق؛ مسئول النصره: گروههای معارض ما را تنها گذاشتند

ارتش سوریه و نیروهای متحد در حالی به عملیات خود در غوطه های شرقی و غربی دمشق ادامه می‌دهند که تروریست‌های جبهه النصره در منطقه بیت جن در محاصره قرار گرفته‌اند.
موفقیت‌های تازه ارتش سوریه در غرب دمشق؛ مسئول النصره: گروههای معارض ما را تنها گذاشتند