میرجوان: برای رسیدن به سپاهان ایده‌آل نیاز به زمان داریم/برای جلب‌نظر کادر فنی تلاش می‌کنم

میرجوان: برای رسیدن به سپاهان ایده‌آل نیاز به زمان داریم/برای جلب‌نظر کادر فنی تلاش می‌کنم
تسنیم به نقل از مهاجم تیم فوتبال سپاهان نوشت: تغییرات وسیعی در سپاهان انجام شده و برای رسیدن به تیمی ایده‌آل نیاز به زمان داریم.

میرجوان: برای رسیدن به سپاهان ایده‌آل نیاز به زمان داریم/برای جلب‌نظر کادر فنی تلاش می‌کنم

تسنیم به نقل از مهاجم تیم فوتبال سپاهان نوشت: تغییرات وسیعی در سپاهان انجام شده و برای رسیدن به تیمی ایده‌آل نیاز به زمان داریم.
میرجوان: برای رسیدن به سپاهان ایده‌آل نیاز به زمان داریم/برای جلب‌نظر کادر فنی تلاش می‌کنم

خبرگزاری مهر