نامه‌های ما در باشگاه پرسپولیس ثبت نمی‌شد/ طاهری گفت می‌روی یا بگویم لیدرها به سراغت بیایند؟!

نامه‌های ما در باشگاه پرسپولیس ثبت نمی‌شد/ طاهری گفت می‌روی یا بگویم لیدرها به سراغت بیایند؟!
نماینده تام‌الاختیار بازیکن اسبق تیم پرسپولیس، گفت: طاهری پاسخی به نامه‌های ما نمی‌داد و وقتی برای گرفتن حق‌ خود نزد او رفتم در اقدامی عجیب به من گفت می‌روی یا بگویم لیدرها بیایند؟!

نامه‌های ما در باشگاه پرسپولیس ثبت نمی‌شد/ طاهری گفت می‌روی یا بگویم لیدرها به سراغت بیایند؟!

نماینده تام‌الاختیار بازیکن اسبق تیم پرسپولیس، گفت: طاهری پاسخی به نامه‌های ما نمی‌داد و وقتی برای گرفتن حق‌ خود نزد او رفتم در اقدامی عجیب به من گفت می‌روی یا بگویم لیدرها بیایند؟!
نامه‌های ما در باشگاه پرسپولیس ثبت نمی‌شد/ طاهری گفت می‌روی یا بگویم لیدرها به سراغت بیایند؟!