نامه فراکسیون امید به رئیس جمهور در اعتراض به گرانی برخی اقلام

نامه فراکسیون امید به رئیس جمهور در اعتراض به گرانی برخی اقلام
عضو فراکسیون امید مجلس از نامه فراکسیون متبوعش به رئیس جمهور در اعتراض به گرانی برخی اقلام بویژه تخم‌مرغ خبر داد.

نامه فراکسیون امید به رئیس جمهور در اعتراض به گرانی برخی اقلام

عضو فراکسیون امید مجلس از نامه فراکسیون متبوعش به رئیس جمهور در اعتراض به گرانی برخی اقلام بویژه تخم‌مرغ خبر داد.
نامه فراکسیون امید به رئیس جمهور در اعتراض به گرانی برخی اقلام