نامه نمایندگان مجلس به لاریجانی درباره پرداخت مستمری بازنشستگان فولاد + متن

نامه نمایندگان مجلس به لاریجانی درباره پرداخت مستمری بازنشستگان فولاد + متن
در اعتراض به عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد کشور جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس مجلس نامه نوشتند.

نامه نمایندگان مجلس به لاریجانی درباره پرداخت مستمری بازنشستگان فولاد + متن

در اعتراض به عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد کشور جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس مجلس نامه نوشتند.
نامه نمایندگان مجلس به لاریجانی درباره پرداخت مستمری بازنشستگان فولاد + متن