نبیه بری: تصمیم ترامپ در مورد قدس، اشغالگری جدید است

نبیه بری: تصمیم ترامپ در مورد قدس، اشغالگری جدید است
رئیس پارلمان لبنان در تماس تلفنی با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که تصمیم رئیس جمهوری آمریکادر تعیین شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، اشغالگری جدید است.

نبیه بری: تصمیم ترامپ در مورد قدس، اشغالگری جدید است

رئیس پارلمان لبنان در تماس تلفنی با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که تصمیم رئیس جمهوری آمریکادر تعیین شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، اشغالگری جدید است.
نبیه بری: تصمیم ترامپ در مورد قدس، اشغالگری جدید است