نتانیاهو: سازمان ملل خانه دروغ‌ است

نتانیاهو: سازمان ملل خانه دروغ‌ است
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تشبیه سازمان ملل به «خانه دروغ‌» مدعی شد «چه بخواهند چه نخواهند قدس پایتخت ماست».

نتانیاهو: سازمان ملل خانه دروغ‌ است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تشبیه سازمان ملل به «خانه دروغ‌» مدعی شد «چه بخواهند چه نخواهند قدس پایتخت ماست».
نتانیاهو: سازمان ملل خانه دروغ‌ است