نخستین نشست کمیسیون تلفیق برنامه ششم با حضور لاریجانی برگزار شد/ ارتباط ضعیف لایحه با اقتصاد مقاومتی

نخستین نشست کمیسیون تلفیق برنامه ششم با حضور لاریجانی برگزار شد/ ارتباط ضعیف لایحه با اقتصاد مقاومتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارتباط ضعیف برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی گفت:‌ جزئیات تحقق رشد ۸ درصدی شفاف نیست.

نخستین نشست کمیسیون تلفیق برنامه ششم با حضور لاریجانی برگزار شد/ ارتباط ضعیف لایحه با اقتصاد مقاومتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارتباط ضعیف برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی گفت:‌ جزئیات تحقق رشد ۸ درصدی شفاف نیست.
نخستین نشست کمیسیون تلفیق برنامه ششم با حضور لاریجانی برگزار شد/ ارتباط ضعیف لایحه با اقتصاد مقاومتی

لردگان