نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 2.5 برابر افراد غیردانشگاهی/ موافقت اولیه وزارت علوم با تشکیل معاونت توسعه کارآفرینی

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 2.5 برابر افراد غیردانشگاهی/ موافقت اولیه وزارت علوم با تشکیل معاونت توسعه کارآفرینی
رئیس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 2.5 برابر افرادی است که تحصیلات ندارند و ضرورت دارد که در این باره در سطح بالای وزارتخانه نیازسنجی شود.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 2.5 برابر افراد غیردانشگاهی/ موافقت اولیه وزارت علوم با تشکیل معاونت توسعه کارآفرینی

رئیس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 2.5 برابر افرادی است که تحصیلات ندارند و ضرورت دارد که در این باره در سطح بالای وزارتخانه نیازسنجی شود.
نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 2.5 برابر افراد غیردانشگاهی/ موافقت اولیه وزارت علوم با تشکیل معاونت توسعه کارآفرینی