نرخ رسمی دلار وارد کانال 3600 تومان شد+ جدول

نرخ رسمی دلار وارد کانال 3600 تومان شد+ جدول
امروز نرخ رسمی دلار با 41 ریال رشد 3603.9 تومان تعیین شد.

نرخ رسمی دلار وارد کانال 3600 تومان شد+ جدول

امروز نرخ رسمی دلار با 41 ریال رشد 3603.9 تومان تعیین شد.
نرخ رسمی دلار وارد کانال 3600 تومان شد+ جدول