نشست سران سه قوه برای بررسی «آلودگی هوا» و «زلزله» برگزار می‌شود

نشست سران سه قوه برای بررسی «آلودگی هوا» و «زلزله» برگزار می‌شود
عضو هیات رئیسه مجلس از برگزاری نشست مشترک کمیته بررسی لایحه نظام بحران با سران قوا خبر داد.

نشست سران سه قوه برای بررسی «آلودگی هوا» و «زلزله» برگزار می‌شود

عضو هیات رئیسه مجلس از برگزاری نشست مشترک کمیته بررسی لایحه نظام بحران با سران قوا خبر داد.
نشست سران سه قوه برای بررسی «آلودگی هوا» و «زلزله» برگزار می‌شود