نشست مشترک سران قوا فردا برگزار نمی‌شود

نشست مشترک سران قوا فردا برگزار نمی‌شود
نشست سران سه قوه که قرار بود فردا شنبه برگزار شود، به تعویق افتاد.

نشست مشترک سران قوا فردا برگزار نمی‌شود

نشست سران سه قوه که قرار بود فردا شنبه برگزار شود، به تعویق افتاد.
نشست مشترک سران قوا فردا برگزار نمی‌شود