نقش 95 درصدی استعمال سیگار در بروز سرطان حنجره

نقش 95 درصدی استعمال سیگار در بروز سرطان حنجره
عضو انجمن رادیوتراپی و انکولوژی اروپا و ایران با اشاره به علائم ابتلا به سرطان حنجره گفت: استعمال سیگار به طور کلی عامل خطر ۳۰ درصد از سرطان ها و 95 درصد سرطان‌های حنجره است.

نقش 95 درصدی استعمال سیگار در بروز سرطان حنجره

عضو انجمن رادیوتراپی و انکولوژی اروپا و ایران با اشاره به علائم ابتلا به سرطان حنجره گفت: استعمال سیگار به طور کلی عامل خطر ۳۰ درصد از سرطان ها و 95 درصد سرطان‌های حنجره است.
نقش 95 درصدی استعمال سیگار در بروز سرطان حنجره