نمایش ۵۷ فیلم مستند در پردیس چارسو

نمایش ۵۷ فیلم مستند در پردیس چارسو
سالن‌های پردیس سینمایی چارسو در سومین روز از جشنواره سینماحقیقت میزبان ۵۷ فیلم ایرانی و خارجی خواهند بود.

نمایش ۵۷ فیلم مستند در پردیس چارسو

سالن‌های پردیس سینمایی چارسو در سومین روز از جشنواره سینماحقیقت میزبان ۵۷ فیلم ایرانی و خارجی خواهند بود.
نمایش ۵۷ فیلم مستند در پردیس چارسو