نماینده پارلمان انگلیس: «جانسون» در سفرهای خارجی آبروی انگلیس را می‌برد

نماینده پارلمان انگلیس: «جانسون» در سفرهای خارجی آبروی انگلیس را می‌برد
یک نماینده پارلمان انگلیس روز دوشنبه در یک حمله شخصی نادر به وزیر خارجه کشورش گفت که او در سفرهای خارجی آبروی انگلیس را می‌برد.

نماینده پارلمان انگلیس: «جانسون» در سفرهای خارجی آبروی انگلیس را می‌برد

یک نماینده پارلمان انگلیس روز دوشنبه در یک حمله شخصی نادر به وزیر خارجه کشورش گفت که او در سفرهای خارجی آبروی انگلیس را می‌برد.
نماینده پارلمان انگلیس: «جانسون» در سفرهای خارجی آبروی انگلیس را می‌برد