نوری المالکی، رئیس جدید ائتلاف ملی عراق شد

نوری المالکی، رئیس جدید ائتلاف ملی عراق شد
معاون اول رئیس جمهور عراق، به عنوان رئیس جدید ائتلاف ملی عراق انتخاب شد.

نوری المالکی، رئیس جدید ائتلاف ملی عراق شد

معاون اول رئیس جمهور عراق، به عنوان رئیس جدید ائتلاف ملی عراق انتخاب شد.
نوری المالکی، رئیس جدید ائتلاف ملی عراق شد