نوید محمدزاده این بار در تئاتر آتیلا پسیانی

نوید محمدزاده این بار در تئاتر آتیلا پسیانی
ایسنا نوشت: نمایش «دیابولیک: رومئو و ژولیت» نوشته محمد چرمشیر با طراحی و کارگردانی آتیلا پسیانی در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

نوید محمدزاده این بار در تئاتر آتیلا پسیانی

ایسنا نوشت: نمایش «دیابولیک: رومئو و ژولیت» نوشته محمد چرمشیر با طراحی و کارگردانی آتیلا پسیانی در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.
نوید محمدزاده این بار در تئاتر آتیلا پسیانی