نویسنده «شهرزاد»، جایزه گرفت

نویسنده «شهرزاد»، جایزه گرفت
نغمه ثمینی که به دلیل نگارش فیلمنامه سریال «شهرزاد» نامش بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ در هشتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران برای نگارش نمایشنامه «خانه» برگزیده شد.

نویسنده «شهرزاد»، جایزه گرفت

نغمه ثمینی که به دلیل نگارش فیلمنامه سریال «شهرزاد» نامش بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ در هشتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران برای نگارش نمایشنامه «خانه» برگزیده شد.
نویسنده «شهرزاد»، جایزه گرفت