نیروهای یمنی بر تسلیحات آمریکایی در مارب مسلط شدند/عملیات یمنی ها در داخل شهر نجران/تلفات شدید مزدوران سعودی در جنوب پادگان کوفل

نیروهای یمنی بر تسلیحات آمریکایی در مارب مسلط شدند/عملیات یمنی ها در داخل شهر نجران/تلفات شدید مزدوران سعودی در جنوب پادگان کوفل
عملیات نیروهای یمنی در داخل شهر نجران، حملات موشکی رزمندگان یمنی به محل تجمع نظامیان سعودی در جیزان، ارسال تجهیزات نظامی عربستان به شبوه و بیضاء و تسلط نیروهای یمنی بر تسلیحات آمریکایی وارده از عربستان در مأرب از جمله تازه‌ترین تحولات میدانی یمن است.

نیروهای یمنی بر تسلیحات آمریکایی در مارب مسلط شدند/عملیات یمنی ها در داخل شهر نجران/تلفات شدید مزدوران سعودی در جنوب پادگان کوفل

عملیات نیروهای یمنی در داخل شهر نجران، حملات موشکی رزمندگان یمنی به محل تجمع نظامیان سعودی در جیزان، ارسال تجهیزات نظامی عربستان به شبوه و بیضاء و تسلط نیروهای یمنی بر تسلیحات آمریکایی وارده از عربستان در مأرب از جمله تازه‌ترین تحولات میدانی یمن است.
نیروهای یمنی بر تسلیحات آمریکایی در مارب مسلط شدند/عملیات یمنی ها در داخل شهر نجران/تلفات شدید مزدوران سعودی در جنوب پادگان کوفل

خبر جدید