نیویورک‌تایمز: قطعنامۀ سازمان ملل دربارۀ آمریکا یک حقیقت مهم را ثابت کرد

نیویورک‌تایمز: قطعنامۀ سازمان ملل دربارۀ آمریکا یک حقیقت مهم را ثابت کرد
ایرنا نوشت: نیویورک تایمز با اشاره به یکی از شعارهای ‘دونالد ترامپ’ رئیس جمهوری آمریکا در دوران انتخابات ریاست جمهوری این کشور و رای قاطع کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت موضع این کشور درباره قدس نوشت: این ‘اول آمریکا’ نیست که به جز چند کشور گمنام جهان، همه در سازمان ملل بر ضد این کشور رای دادند.

نیویورک‌تایمز: قطعنامۀ سازمان ملل دربارۀ آمریکا یک حقیقت مهم را ثابت کرد

ایرنا نوشت: نیویورک تایمز با اشاره به یکی از شعارهای ‘دونالد ترامپ’ رئیس جمهوری آمریکا در دوران انتخابات ریاست جمهوری این کشور و رای قاطع کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت موضع این کشور درباره قدس نوشت: این ‘اول آمریکا’ نیست که به جز چند کشور گمنام جهان، همه در سازمان ملل بر ضد این کشور رای دادند.
نیویورک‌تایمز: قطعنامۀ سازمان ملل دربارۀ آمریکا یک حقیقت مهم را ثابت کرد