هدف استقبال عربستان از مقامات عراق، درخواست کمک برای حل بحران یمن است

هدف استقبال عربستان از مقامات عراق، درخواست کمک برای حل بحران یمن است
فعال توئیتری معروف سعودی دلیل دعوت دولت عربستان از مقامات و مسئولان عراقی از جمله حیدر العبادی و مقتدی صدر را شفاعت کردن پیش ایران و گفت‌و‌گو با انصارالله برای توقف جنگ یمن دانست.

هدف استقبال عربستان از مقامات عراق، درخواست کمک برای حل بحران یمن است

فعال توئیتری معروف سعودی دلیل دعوت دولت عربستان از مقامات و مسئولان عراقی از جمله حیدر العبادی و مقتدی صدر را شفاعت کردن پیش ایران و گفت‌و‌گو با انصارالله برای توقف جنگ یمن دانست.
هدف استقبال عربستان از مقامات عراق، درخواست کمک برای حل بحران یمن است