هشتمین رویدادبانی رشت برگزار می‌شود

هشتمین رویدادبانی رشت برگزار می‌شود
هشتمین رویداد بانی رشت (رویداد کار آفرینان ایرانی) ۱۶ آذر ماه امسال در پارک علم و فناروری گیلان با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت برگزار می شود.

هشتمین رویدادبانی رشت برگزار می‌شود

هشتمین رویداد بانی رشت (رویداد کار آفرینان ایرانی) ۱۶ آذر ماه امسال در پارک علم و فناروری گیلان با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت برگزار می شود.
هشتمین رویدادبانی رشت برگزار می‌شود