هشدار سفارت ایران در ترکیه به هموطنان ایرانی در آستانه سال نو میلادی

هشدار سفارت ایران در ترکیه به هموطنان ایرانی در آستانه سال نو میلادی
سفارت ایران در آنکارا در آستانه سال نو میلادی در اطلاعیه ای از هموطنان ایرانی خواست با توجه به برقراری وضعیت فوق العاده در ترکیه و هشدارهای مقامات امنیتی این کشور، از انجام سفرهای غیر ضروری و حضور در تجمعات و مراکز تجمع، پرهیز کنند.

هشدار سفارت ایران در ترکیه به هموطنان ایرانی در آستانه سال نو میلادی

سفارت ایران در آنکارا در آستانه سال نو میلادی در اطلاعیه ای از هموطنان ایرانی خواست با توجه به برقراری وضعیت فوق العاده در ترکیه و هشدارهای مقامات امنیتی این کشور، از انجام سفرهای غیر ضروری و حضور در تجمعات و مراکز تجمع، پرهیز کنند.
هشدار سفارت ایران در ترکیه به هموطنان ایرانی در آستانه سال نو میلادی