همه روستاهای بالای 15 خانوار به اینترنت مجهز می شوند

همه روستاهای بالای 15 خانوار به اینترنت مجهز می شوند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در جمع خبرنگاران با بیان این که اعتقاد دولت کم کردن شکاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان است از تجهیز همه روستاهای بالای 15 خانوار به اینترنت خبر داد .

همه روستاهای بالای 15 خانوار به اینترنت مجهز می شوند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در جمع خبرنگاران با بیان این که اعتقاد دولت کم کردن شکاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان است از تجهیز همه روستاهای بالای 15 خانوار به اینترنت خبر داد .
همه روستاهای بالای 15 خانوار به اینترنت مجهز می شوند

دانلود فیلم جدید