هم‌نوازی سهراب پورناظری با نوازنده اسپانیایی / چرا نام این پروژه «زریاب» است؟

هم‌نوازی سهراب پورناظری با نوازنده اسپانیایی / چرا نام این پروژه «زریاب» است؟
آخرین شب از شب‌های موسیقی بارانا در حالی انجام شد که سهراب پورناظری و آنتونیو ری ادامه‌ی پروژه‌ای را روی صحنه بردند که قرار است با نام «زریاب» ادامه پیدا کند و اثر صوتی آن نیز به‌زودی منتشر خواهد شد.

هم‌نوازی سهراب پورناظری با نوازنده اسپانیایی / چرا نام این پروژه «زریاب» است؟

آخرین شب از شب‌های موسیقی بارانا در حالی انجام شد که سهراب پورناظری و آنتونیو ری ادامه‌ی پروژه‌ای را روی صحنه بردند که قرار است با نام «زریاب» ادامه پیدا کند و اثر صوتی آن نیز به‌زودی منتشر خواهد شد.
هم‌نوازی سهراب پورناظری با نوازنده اسپانیایی / چرا نام این پروژه «زریاب» است؟

ایرانی