هک شدن سایت و انتشار اطلاعات شخصی بازیگر زن آمریکایی

هک شدن سایت و انتشار اطلاعات شخصی بازیگر زن آمریکایی
هکرها وب‌سایت لزلی جونز، کمدین سیاه‌پوست آمریکایی را هک و اطلاعات شخصی او را در اینترنت منتشر کردند.

هک شدن سایت و انتشار اطلاعات شخصی بازیگر زن آمریکایی

هکرها وب‌سایت لزلی جونز، کمدین سیاه‌پوست آمریکایی را هک و اطلاعات شخصی او را در اینترنت منتشر کردند.
هک شدن سایت و انتشار اطلاعات شخصی بازیگر زن آمریکایی

نخبگان