هیچ شاهدی مبنی بر تلاش برای ترور سفیر عربستان در عراق وجود ندارد

هیچ شاهدی مبنی بر تلاش برای ترور سفیر عربستان در عراق وجود ندارد
یکی از اعضای پارلمان عراق با بی‌اساس خواندن ادعاهای سفیر عربستان مبنی بر تلاش برای ترور وی در عراق، گفت که این اظهارات در راستای تخریب نیروهای بسیج مردمی این کشور است.

هیچ شاهدی مبنی بر تلاش برای ترور سفیر عربستان در عراق وجود ندارد

یکی از اعضای پارلمان عراق با بی‌اساس خواندن ادعاهای سفیر عربستان مبنی بر تلاش برای ترور وی در عراق، گفت که این اظهارات در راستای تخریب نیروهای بسیج مردمی این کشور است.
هیچ شاهدی مبنی بر تلاش برای ترور سفیر عربستان در عراق وجود ندارد

ساخت بنر