هیچ قایق ایرانی در ساحل یمن نیست؛ هدف اتهامات، توجیه محاصره است

هیچ قایق ایرانی در ساحل یمن نیست؛ هدف اتهامات، توجیه محاصره است
یک منبع مسئول در موسسه بنادر دریای سرخ ضمن تکذیب خبر حضور قایق انفجاری متعلق به ایران، تأکید کرد که نهادهای حقوق بشری در راستای توقف این جنایات و لغو محاصره زمینی، دریایی و هوایی یمن فعالیت کرده و از انتشار اطلاعات نادرست دست بردارند.

هیچ قایق ایرانی در ساحل یمن نیست؛ هدف اتهامات، توجیه محاصره است

یک منبع مسئول در موسسه بنادر دریای سرخ ضمن تکذیب خبر حضور قایق انفجاری متعلق به ایران، تأکید کرد که نهادهای حقوق بشری در راستای توقف این جنایات و لغو محاصره زمینی، دریایی و هوایی یمن فعالیت کرده و از انتشار اطلاعات نادرست دست بردارند.
هیچ قایق ایرانی در ساحل یمن نیست؛ هدف اتهامات، توجیه محاصره است