هیچ وقت پایگاهی در اختیار روسیه قرار ندادیم/لازم باشد هواپیماهای روس می‌توانند از ایران پرواز کنند

هیچ وقت پایگاهی در اختیار روسیه قرار ندادیم/لازم باشد هواپیماهای روس می‌توانند از ایران پرواز کنند
مشاور وزیر امور خارجه با بیان اینکه حضور روسیه در پایگاه نوژه تحت نظارت ایران انجام شده، گفت هواپیماهای روس در صورت لزوم می‌توانند بر اساس توافق دوجانبه از ایران پرواز کنند.

هیچ وقت پایگاهی در اختیار روسیه قرار ندادیم/لازم باشد هواپیماهای روس می‌توانند از ایران پرواز کنند

مشاور وزیر امور خارجه با بیان اینکه حضور روسیه در پایگاه نوژه تحت نظارت ایران انجام شده، گفت هواپیماهای روس در صورت لزوم می‌توانند بر اساس توافق دوجانبه از ایران پرواز کنند.
هیچ وقت پایگاهی در اختیار روسیه قرار ندادیم/لازم باشد هواپیماهای روس می‌توانند از ایران پرواز کنند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *