وابستگی 40 درصدی بودجه 97 به نفت/ بنزین 1500 تومانی در مجلس تعدیل می‌شود

وابستگی 40 درصدی بودجه 97 به نفت/ بنزین 1500 تومانی در مجلس تعدیل می‌شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه حذف 35 میلیون نفر از دریافت یارانه‌،افزایش قیمت بنزین و مالیات از نکات منفی بودجه است گفت:وابستگی دولت به نفت به ۴۰ درصد می رسد و طبق توافق با دولت قرار بود هزینه های جاری کاهش یابد که اینطور نشد.

وابستگی 40 درصدی بودجه 97 به نفت/ بنزین 1500 تومانی در مجلس تعدیل می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه حذف 35 میلیون نفر از دریافت یارانه‌،افزایش قیمت بنزین و مالیات از نکات منفی بودجه است گفت:وابستگی دولت به نفت به ۴۰ درصد می رسد و طبق توافق با دولت قرار بود هزینه های جاری کاهش یابد که اینطور نشد.
وابستگی 40 درصدی بودجه 97 به نفت/ بنزین 1500 تومانی در مجلس تعدیل می‌شود