واردات برنج تا ۳۱ تیر ۹۷ مجاز است

واردات برنج تا ۳۱ تیر ۹۷ مجاز است
گمرک جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای واردات و ترخیص قطعی برنج را تا ۳۱ تیرماه سال ۹۷ مجاز اعلام کرد.

واردات برنج تا ۳۱ تیر ۹۷ مجاز است

گمرک جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای واردات و ترخیص قطعی برنج را تا ۳۱ تیرماه سال ۹۷ مجاز اعلام کرد.
واردات برنج تا ۳۱ تیر ۹۷ مجاز است