واکنش اینستاگرام قاسم سلیمانی به نامه رئیس «سیا»+عکس

واکنش اینستاگرام قاسم سلیمانی به نامه رئیس «سیا»+عکس
صفحه اینستاگرام سرلشکر قاسم سلیمانی، به نامه رئیس «سیا» به 3 زبان واکنش نشان داد.

واکنش اینستاگرام قاسم سلیمانی به نامه رئیس «سیا»+عکس

صفحه اینستاگرام سرلشکر قاسم سلیمانی، به نامه رئیس «سیا» به 3 زبان واکنش نشان داد.
واکنش اینستاگرام قاسم سلیمانی به نامه رئیس «سیا»+عکس