واکنش جهاد اسلامی به سفر هیأت بحرینی به سرزمین‌های اشغالی/ درخواست حماس برای تشدید اعتراض‌ها

واکنش جهاد اسلامی به سفر هیأت بحرینی به سرزمین‌های اشغالی/ درخواست حماس برای تشدید اعتراض‌ها
جهاد اسلامی سفر یک هیأت بحرینی به فلسطین اشغالی را خروج از ارزش‌های اسلامی و عربی خواند و حماس خواستار تشدید خیزش‌های اعتراضی اخیر شد.

واکنش جهاد اسلامی به سفر هیأت بحرینی به سرزمین‌های اشغالی/ درخواست حماس برای تشدید اعتراض‌ها

جهاد اسلامی سفر یک هیأت بحرینی به فلسطین اشغالی را خروج از ارزش‌های اسلامی و عربی خواند و حماس خواستار تشدید خیزش‌های اعتراضی اخیر شد.
واکنش جهاد اسلامی به سفر هیأت بحرینی به سرزمین‌های اشغالی/ درخواست حماس برای تشدید اعتراض‌ها