وزش باد شدید در شرق کشور/ افزایش آلودگی هوای شهرهای بزرگ از فردا

وزش باد شدید در شرق کشور/ افزایش آلودگی هوای شهرهای بزرگ از فردا
روز پنجشنبه به سبب پایداری جو و سکون نسبی هوا، غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های صنعتی و پر‌جمعیت افزایش می‌یابد‌.

وزش باد شدید در شرق کشور/ افزایش آلودگی هوای شهرهای بزرگ از فردا

روز پنجشنبه به سبب پایداری جو و سکون نسبی هوا، غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های صنعتی و پر‌جمعیت افزایش می‌یابد‌.
وزش باد شدید در شرق کشور/ افزایش آلودگی هوای شهرهای بزرگ از فردا