وزیر ارشاد درگذشت مرحوم چایچیان را تسلیت گفت

وزیر ارشاد درگذشت مرحوم چایچیان را تسلیت گفت
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی پیامی درگذشت مرحوم حبیب‌الله چایچیان را تسلیت گفت.

وزیر ارشاد درگذشت مرحوم چایچیان را تسلیت گفت

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی پیامی درگذشت مرحوم حبیب‌الله چایچیان را تسلیت گفت.
وزیر ارشاد درگذشت مرحوم چایچیان را تسلیت گفت