وزیر دفاع از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بازدید کرد

وزیر دفاع از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بازدید کرد
وزیر دفاع گفت: با توجه به فرارسیدن زمستان و سردی هوا در منطقه کرمانشاه، اسکان مردم در کانکس هر چه سریع‌تر باید به اتمام برسد.

وزیر دفاع از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بازدید کرد

وزیر دفاع گفت: با توجه به فرارسیدن زمستان و سردی هوا در منطقه کرمانشاه، اسکان مردم در کانکس هر چه سریع‌تر باید به اتمام برسد.
وزیر دفاع از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بازدید کرد