وزیر کشور: هیچ اختلافی در دولت وجود ندارد /مبنای انتخاب استانداران اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن نیست

وزیر کشور: هیچ اختلافی در دولت وجود ندارد /مبنای انتخاب استانداران اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن نیست
ایسنا نوشت:وزیر کشور، اعتدالی بودن را ویژگی مدیران ارشد دولت در استان‌ها دانست و گفت: این‌که فردی دارای گرایش‌های سیاسی اصلاح‌طلب و یا اصولگرا است، حائز اهمیت نیست، بلکه بنای اصلی انتخاب استانداران برای ما، داشتن مشی اعتدالی است.

وزیر کشور: هیچ اختلافی در دولت وجود ندارد /مبنای انتخاب استانداران اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن نیست

ایسنا نوشت:وزیر کشور، اعتدالی بودن را ویژگی مدیران ارشد دولت در استان‌ها دانست و گفت: این‌که فردی دارای گرایش‌های سیاسی اصلاح‌طلب و یا اصولگرا است، حائز اهمیت نیست، بلکه بنای اصلی انتخاب استانداران برای ما، داشتن مشی اعتدالی است.
وزیر کشور: هیچ اختلافی در دولت وجود ندارد /مبنای انتخاب استانداران اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن نیست

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی