وظایف دستگاه‌ها در مدیریت بحران مشخص شود/ 86 کارگروه در مدیریت بحران فعالیت دارند

وظایف دستگاه‌ها در مدیریت بحران مشخص شود/ 86 کارگروه در مدیریت بحران فعالیت دارند
رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش، گفت: 86 کارگروه در مدیریت بحران شهر تهران مسئولیت و فعالیت دارند.

وظایف دستگاه‌ها در مدیریت بحران مشخص شود/ 86 کارگروه در مدیریت بحران فعالیت دارند

رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش، گفت: 86 کارگروه در مدیریت بحران شهر تهران مسئولیت و فعالیت دارند.
وظایف دستگاه‌ها در مدیریت بحران مشخص شود/ 86 کارگروه در مدیریت بحران فعالیت دارند